viernes, 27 de noviembre de 2015

Marte en Euskera, Català i Galego.

all languages, news, videos here!!! todas las lenguas, artículos, vídeos, aquí !!!
Translated to Euskera. Mars to a change of people values. Thanks to share and hang on youtube your reading. Find it in English at www.thewarofimages.blogspor.com.es
Marte 15M traducido al Euskera! Gracias por compartir y a ver si algun@ vasc@ lo leer en youtube! ;) Fuerza!

Jainkoen arteko guda eragiten ez badut, munduan egin beharko dut. Zer egin amaigabeko amets? Anbizio handiko sentimendua! Botereari nork egin diezaioke aurka? Nire sinismenengaitik borrokatu behar dut? Nire egiak sinistu behar ditut? Ez omen da egia maltzurkeriak bere guda irabaziko duela borroka bertan behera uzten badut? Ez ote ditu boteretsuak aitzaki hartu ohiturak eta legeak, askatasuna izkutatzeko? Agian nire aitak arrazoia du, gizakiek heriotza merezi dute. Aholkurik bazenu aita, zurekiko desleialtasunean! Zuk sortu ninduzun benetako egia aukeratzeko. Oh! Koloreak, aniztasunaren metafora! Oh! Zirrara, aurkitzeke diren egien amaigabeko itsasoa! Borrokatutako askatasuna! Biziak hil behar badu, hura defendatzeko neuk emango dut nirea lehen. Sentitzea zuen miraria bada, Martek Jupiterri desafio egingo dio iraunarazteko eta erresuma guztiak nirekin batu beharko dira aurrera joateko. Oh maitasun ezezaguna! Gozamen desloratua! Oh dibertsio gaineztatua! Zatozte nirekin, beharrezko eragileak, gertaeren gozamenak, osasunaren egiak. Zapalduen borrokarekin amaitu dezagun eta jainko boteretsuak izan daitezela sentimendua askatzen dutenak. Jainkoen gudak hasi behar du.

MART (Interpretat per una dòna o un home)
https://www.youtube.com/watch?v=_lMpnVwnZgg
_Si no provoco la guerra dels déus hauré de fer-la al món. Què fer somni infinit? Sentit ambiciós! Qui és capaç de desobeir al poder? He de lluitar pel que crec? He de creure la meva veritat? No és cert que, si deixo de lluitar el mal guanyarà la batalla? No és la llei i la costum on s´ampara moltes vegades el poderós, per a amagar la llibertat? Potser el pare tengui raó, els humans mereixen morir. Pare, si em poguessis aconsellar a la meva deslleialtat cap a tu! Tu em creares per escollir la veritat més certa. Oh colors, metàfora del divers!, Oh emocions, mar infinit de veritats per descobrir!, Oh llibertat lluitada! Si la vida deu morir, jo he de ser el primer en deixar la pell per defensar-la. Si sentir és el vostre miracle, Mart desafiarà a Júpiter per a mantenir-lo i tots els regnes s´hauràn d´ajuntar a mi per seguir cap endavant. Oh amor desconegut, plaer desvergat!, Oh diversió desbordant! Acudiu a jo, impulsos necessaris, recreació del succés, veritats de la salut. Acabem amb la lluita dels oprimits i que siguin els déus poderosos els qui alliberin el sentiment: La guerra dels déus ha de començar. Nibiru!(Sonen les alarmes després del grit màgic).

MARTE EN GALEGO https://www.youtube.com/watch?v=DZlCBnAj0TQ
 (Interpretado por un home ou unha muller) Se non provoco a guerra dos deuses tereina que facer no mundo. Que facer sono infinito?, Sentido ambicioso! Quen é capaz de desobedecer ó poder? Debo loitar polo que creo? Debo crer na miña verdade? Non é certo acaso que si deixo de loitar, o mal gañará a batalla? Non é a lei mailo costume onde se ampara moitas veces o poderoso, para agochar a liberdade? Tal vez o meu pai teña razón, os humanos merecen morrer. Pai, se puideses aconsellarme na miña deslealdade cara a ti! Ti creáchesme para escoller a verdade máis certa. Oh, cores, metáfora do diverso! Oh, emocións, mar infinito de verdades por descubrir! Oh, liberdade loitada! Se a vida debe morrer, eu debo ser o primeiro en defendela. Se sentir é o voso milagre, Marte desafiará a Xúpiter para mantelo, e tódolos reinos deberán de unirse a min para seguir adiante. Oh, amor descoñecido! Pracer desvirgado! Oh, diversión desbordante! Acudide a min, impulsos necesarios, disfrute do suceso, verdades da saúde. Rematemos coa loita dos oprimidos e que sexan os deuses poderosos os que liberen o sentimento: A guerra dos deuses debe comezar. Nibiru! ( Soan alarmas)


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Leave your translations to teatrosol15m@hotmail.com and Hang your Videos reading Mars or playing the play. Hang your youtube links
Deja tus traducciones to teatrosol15m@hotmail.com y Sube tus Videos leyendo Marte o interpretando la obra. Sube tus links de youtube.