jueves, 19 de septiembre de 2013

Marte en Armenio.POR EL PERIODISTA DE LA CNN Avedis Hadjian

all languages, news, videos here!!! todas las lenguas, artículos, vídeos, aquí !!!

Traducción del Monólogo de Marte al Armenio:

Եթէ չաստուածներուն կռիւը չյարուցանեմ, պիտի ստիպուիմ զայն մղել երկրի վրայ։ Ի՞նչ ընել, անվե՜րջ երազ։ Փառատենչ փափաք։ Ո՞վ կրնայ ոյժը անտեսել։ Պայմա՞ն է պայքարիմ իմ համոզումներուս համար։ Եթէ պայքարս դադրեցնեմ, չարիքը չէ՞, որ պիտի յաղթէ։ Օրէնքի եւ սովորութեան մէջ չէ՞, ուր զօրաւորը կ՚ապաստանի թաքցնելու համար իր ազատութիւնը։ Թերեւս հայրս իրաւունք ունի՝ մարդ արարածը պէտք է մեռնի։
Հայր իմ, եթէ կարենայիր ինծի խորհուրդ տալ, թէեւ ես քեզի հանդէպ հաւատարիմ չգտնուեցայ։ Դուն զիս ստեղծեցիր ամենաճշմարիտ ճշմարտութիւնը ընտրելու համար։ Վա՜յ գոյներ, բազմազանութեան փոխաբերութիւն։ Վա՜յ յուզումներ, անվերջանալի ճշմարտութիւններու ծով որ պէտք է գտնուի։ Վա՜յ պայքարով շահուած ազատութիւն։ Եթէ կեանքը պէտք է գայ իր վերջակէտին, ես պիտի ըլլամ առաջինը գոյատեւելու համար, որպէսզի զայն պաշտպանեմ:
Եթէ զգալ ձեր հրաշքն է, Մարսը Իւբիթերին դէմ պիտի պայքարի զայն պահպանելու համար եւ բոլոր թագաւորութիւնները պիտի ստիպուին միանալ յառաջ շարունակելու համար։ Վա՜յ անծանօթ սէր։ Կուսապիղծ հաճոյք։ Անսահման խնճոյք։ Ինծի մօտեցէք, էական մղումներ, յաղթանաքի հաճոյք, առողջութեան ճշմարտութիւններ։ Ստրուկներուն կռիւը վերջացնենք եւ թող ըլլան զօրաւոր չաստուածները, որոնք զգացումը կ՚ազատագրեն՝ ՉԱՍՏՈՒԱԾՆԵՐՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՊԷՏՔ Է ՍԿՍԻ։

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Leave your translations to teatrosol15m@hotmail.com and Hang your Videos reading Mars or playing the play. Hang your youtube links
Deja tus traducciones to teatrosol15m@hotmail.com y Sube tus Videos leyendo Marte o interpretando la obra. Sube tus links de youtube.