jueves, 1 de agosto de 2013

MARS EN CHECO. NUEVO IDIOMA, POR LUCIE TREPERENDA

all languages, news, videos here!!! todas las lenguas, artículos, vídeos, aquí !!!

NUEVA TRADUCCIÓN... Monólogo de Marte en Checo:
MARS
(V pozadí. Učitelé jsou skrytí a poslouchají). Jestli nevyprovokuji válku bohů, budu ji muset rozpoutat ve světě. Co stvořit nekonečný sen? Ambiciózní smysl! Kdo je schopný neposlouchat moc?
Mám bojovat za to, v co věřím? Mám skutečně věřit v sebe? Není pravdou, že když přestanu bojovat, zlo bitvu vyhraje? Není to právě zákon a zvyk, u nichž hl...edá mocný ochranu, aby ukryl svobodu? Možná má můj otec pravdu, lidé si zaslouží zemřít. Otče, kéž bys mi mohl poradit v mé neoloajalitě
k tobě! Ty jsi mě stvořil, abych vybral tu ryzí pravdu. Ó barvy, metafory rozmanitosti!
Ó pocity, nekonečné moře dosud neobjevených pravd! Oh, vybojovaná svobodo! Jestli má život zemřít, musím být prvním, kdo padne při pokusu ho bránit. Jestliže pocit je váš zázrak, Mars se postaví Jupiterovi, aby ho zachoval a všechna království se spojí se mnou a půjdeme dál. Ó neznámá lásko, zkažené potěšení! Ó překypující zábavo! Přijďte ke mně, nezbytné impulzy, užívání si dění, pravdy o zdraví! Ukončeme boj utlačovaných a ať se stanou vlivnými bohy ti, kteří dají průchod pocitům: Nechť začne válka bohů. (Sirény zní)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Leave your translations to teatrosol15m@hotmail.com and Hang your Videos reading Mars or playing the play. Hang your youtube links
Deja tus traducciones to teatrosol15m@hotmail.com y Sube tus Videos leyendo Marte o interpretando la obra. Sube tus links de youtube.